Finnish flag UK flag
layout-blue

Dynamik Gateway


Dynamik Gateway on universaali alusta, jolla voidaan toteuttaa kaikki tiedonsiirtotarpeet kahden järjestelmän välillä. Dynamik Gateway voi muodostaa yhteyden useisiin lähteisiin ja lukea dataa kaikista tietomuodoista laajennuksia hyödyntäen. Tietokentät ja arvot voidaan muuntaa kaavioksi, jonka kohdejärjestelmä ymmärtää. Lopuksi tiedot muunnetaan kohdejärjestelmän hyväksymään muotoon.


Mahdolliset tietolähteet ja tiedonsiirron kohteet

  • Rest API
  • Sähköposti
  • FTP-palvelin
  • Google Cloud

Mahdolliset tietomuodot

  • JSON
  • XML
  • CSV
  • Kaikki jäsennelty tieto

Portal

Dynamik Portal on ratkaisu kohdejärjestelmille, joilla ei ole kykyä vastaanottaa tietoa API:n kautta. Se on verkkosovellus, johon käyttäjä kirjautuu sisään voidakseen käsitellä saapunutta dataa. Gatewayssä on API, jolla voi lisätä liitteitä portaaliin lähtevään tietoon sekä hallita lähetyksen tilaa.

Gateway icon

Transfer API

Jos lähdejärjestelmä pystyy integroitumaan REST-APIn kanssa, niin data voidaan syöttää suoraan Transfer API:iin. Lähdeliitintä tiedon noutamiseen ei tarvita, kun Transfer API on käytössä.


MENE SIVULLE:

Ota yhteyttä
Linkki videoon