Finnish flag UK flag
layout-blue

Dynamik Allocator

Dynamik Allocator optimoi tehtävät työt tehokkaasti. Tekoälyllä säästetään euroja ja vähennetään ajokilometrejä.

Dynamik Allocatorin käyttöön ottaneet yritykset ovat säästäneet ajokilometreissä 9–27 prosenttia!

Yritysten haasteeksi muodostuu usein työtilausten aikatauluttaminen ja suunnittelu optimaalisella tavalla. Aikaa saattaa kulua kohtuuttoman paljon ajojen järjestelyyn, reittien suunnitteluun, tarvittavan kaluston ja työntekijöiden varaamiseen.

Olemme Dynamikilla tarttuneet tähän haasteeseen ja kehittäneet tekoälypohjaisen palvelutuotteen. Kyseessä on pilvipalvelu, ja sen avulla on helppo hahmottaa yrityksen tilauskanta ja nähdä, kuinka pitkälle töitä on varattu ja miten ne on aikataulutettu. Dynamik Allocator kohdentaa tehtävät työt systemaattisesti ja optimaalisesti aikajanalle niin, että kapasiteetti on maksimaalisesti käytössä ja ajetut kilometrit minimoitu.


Jakko Haukipuro

Dynamik Allocatorista tekee ainutlaatuisen tekoäly, jota hyödynnetään resurssien ja töiden allokointiin. Dynamik Allocator osaa jakaa työjonosta tehtävät optimaalisesti kalenteriin. Se optimoi ajoreitin ja kapasiteetin täyttäessään osittain allokoitua päivää täydemmäksi tai sijoittaessaan yksittäistä tehtävää sopivaan hetkeen."

Jaakko Haukipuro, Senior Full-Stack Developer, Dynamik Oy.


Allocator icon

Tällainen Dynamik Allocator on:

  • Tekoälypohjainen ratkaisu
  • Optimoi kapasiteetin
  • Minimoi ajetut kilometrit
  • Visualisoi työt karttanäkymässä
  • Luo työtiimille tehtävälistan
  • Eri laitteille skaalautuva pilvipalvelu
  • Toimii saumattomasti muiden järjestelmien kanssa
  • On käytettävissä käyttöliittymän kautta tai API-rajapintojen välityksellä
  • Sujuva ja nopea käyttöönotto

Dynamik Allocatorin yleisnäkymästä hahmottuu selvästi koko tilauskanta valitulle ajanjaksolle

Yleisnäkymä näyttää, minkä verran eri kustannuspaikoille mahtuu töitä ja minkä verran varattua kapasiteettia on jo käytössä

Allocator Mockup
Allocator magic

Dynamik Allocatorissa aktivoit älykkään tehtävälistauksen, jonka mukaan on optimaalista toimia

Tehtävälistan voi optimoida sekä kuljettavan reitin että tehtävän suorittamiseen vaadittavan kapasiteetin mukaisesti

Dynamik Allocator näyttää kohdennetut tehtävät myös karttanäkymässä, jolloin päivän ajoreitit on helppo hahmottaa

Jokainen työntekijä saa tehtävälistan sekä karttanäkymän auki itsellä käytössä olevalta laitteelta.

Allocator maps
Timo Kyllönen

Tekoälyn avulla vapautamme työntekijöidemme aikaa muuhun tuottavampaan työhön, vähennämme ajettuja kilometrejä ja tehostamme näin koko liiketoimintaa."

Timo Kyllönen, Ekovillan asennusjohtaja.
Neljä hyvää syytä valita Allocator:


Hiilijalanjälki

Yrityksen hiilijalanjälki pienenee, kun tekoäly optimoi ajoreitit ja kaluston käytön. Ajokilometrit vähenevät Dynamik Allocatorin avulla 9–27 prosenttia

Säästöt

Ajankäytön tehostuminen ja ajettavien kilometrimäärien väheneminen näkyy suoraan sekä yrityksesi että asiakkaasi kassassa

Tehokkuus

Tekoäly kohdentaa ja optimoi työt aukottomasti toimivaksi tehtävälistaksi, jossa on otettu huomioon kaikki tarvittavat resurssit

Tuottavuus

Kun koneoppiva algoritmi tai tekoäly suorittaa ihmisen puolesta manuaalityötä vaativia tehtäviä, työntekijöiden aikaa vapautuu muuhun tuottavaan työhönDynamik Oy

Meidän intohimomme on parantaa yritysten kannattavuutta tehostamalla ja automatisoimalla prosesseja, joita koneoppiva algoritmi tai tekoäly voi suorittaa ihmisen puolesta. Rakennamme algoritmeja asiakkaan tarpeisiin, ja meillä on joukko valmiita tekoälymoduuleja nopeaa käyttöönottoa varten.

MENE SIVULLE:

Ota yhteyttä
Linkki videoon
Linkki asiakastarinaan