Finnish flag UK flag
layout-blue

Referenssit

Tekoäly optimoi Kaskipuun ikkunoiden pakkausprosessin

Dynamik auttaa ovi- ja ikkunavalmistajaa saavuttamaan merkittäviä kustannussäästöjä

Kotimainen ovi- ja ikkunavalmistaja Kaskipuu Oy harjoittaa liiketoimintaa, jossa logistiikka muodostaa valtavan kustannuserän. Ei lienekään yllätys, minkä vuoksi Kaskipuu käynnisti yhtiön sisäisen aloitteen löytääkseen parhaan mahdollisen tavan logistiikkaprosessinsa optimoimiseksi. Pian tämän jälkeen Dynamik valittiin kumppaniksi luomaan ja kehittämään tekoälyllä (AI) toimiva automatisoitu kokonaisratkaisu.

Tähänastisen kokemuksemme perusteella arvioimme saavuttavamme vuosittain lähes miljoonan euron säästöt, kun kaikki suunnitellut vaiheet on saatu päätökseen.”

Pauli Saarenpää, Viitasaaren tehtaan tuotantopäällikkö

Kaskipuu on Suomen suurin perheomisteinen ovi- ja ikkunavalmistaja, joka toimittaa tänä vuonna yli 100 000 tuotetta. Tämän kokoluokan volyymi merkitsee, että kuljetuskustannukset saattavat nousta melko korkeiksi. Logistiikkatoimintojen alustava arviointi osoittikin, että rahti muodostaa yhtiön suurimman menoerän. ”Suuren volyymimme vuoksi tiesimme, että pienilläkin säästöillä olisi merkittävä vaikutus kustannuksiimme”, kertoo logistiikasta vastaava hankintajohtaja Mika Salmela.

Packaged windows

Pakkausprosessin optimointi

Kaskipuun volyymituote on ikkunat, joita valmistetaan montaa eri korkeutta, leveyttä ja karmisyvyyttä. Tuotteet toimitetaan asiakkaille pääasiassa kuorma-autoilla tai täysperävaunuilla. Rahtikuljetuksesta aiheutuvat kustannukset ovat silti aina samat riippumatta siitä, kuinka monta Kaskipuu-ikkunaa kyytiin mahtuu. ”Mitä enemmän ikkunoita saamme mahdutettua lavametriä kohden, sitä alhaisemmat ovat yksittäisen tuotteen kustannukset, emmekä aiemmin ole edes hyödyntäneet koko tavaratilan korkeutta”, Mika Salmela toteaa.

Kaskipuun tiimi ymmärsi nopeasti, että lähettämötyöntekijöiltä kuluisi liikaa aikaa manuaalisesti sen selvittämiseen, miten ikkunat tulisi pakata ja sijoittaa tavaratilaan – mikä vain hidastaisi pakkausprosessia. Niinpä vähitellen nousi esiin ajatus tekoälyn käyttämisestä apuna laskelmissa.

Kaskipuulla tunnettiin jo entuudestaan Dynamikin työntekijöitä ja tiedettiin, että he ovat erittäin taitavia ja kokeneita tekoälytekniikassa. Yritys päätti siten jatkaa hanketta yhdessä Dynamikin kanssa, joka suoritti perusteellisen tarveanalyysin sekä laajan taustatutkimuksen, johon sisältyi lukuisia vierailuja tuotantotiloissa prosessin kulun selventämiseksi.

Dynamik oli hyvin motivoitunut ymmärtämään toimintaamme oikean ratkaisun löytämiseksi. He eivät yksinkertaisesti vain tarjonneet meille vakioratkaisua, vaan halusivat räätälöidyllä ratkaisullaan auttaa meitä saavuttamaan maksimaalisen hyödyn.”

toteaa Pauli Saarenpää.

Kuin jättimäinen Tetris-peli

Pakkaamisen optimointiprosessiin liittyy monia parametreja. Ensinnäkin on saatava selville, miten tilauksen ikkunat sijoitetaan pakkaukseen ja miten nämä pakkaukset sijoitetaan tavaratilaan käytettävissä olevan tilan optimoimiseksi. Lisäparametrina tulee varmistaa, että purku sujuu helposti asiakkaiden rakennustyömailla, jotka saattavat monesti olla haastavia toimituskohteita. Kun asiakkaan tilaukseen kuuluva ensimmäinen ikkuna poistuu tuotantolinjalta, tilausta käsittelevä henkilö tietää jo parhaan pakkausratkaisun kuljetusta varten, koska tekoäly on jo laskenut kustannustehokkaimman tavan.

Mika Salmela

Tätä optimointiprosessia voidaan ajatella jättimäisenä Tetris-pelinä: tiettyyn tilaan on sovitettava mahdollisimman monta eri kokoista suorakulmaista tavaraa.”

Mika Salmela

"Esimerkiksi ikkunoiden asettaminen kyljelleen saattaisi mahdollistaa kahden ikkunan asettamisen päällekkäin koko tavaratilan korkeuden hyödyntämiseksi. Tämän laskeminen manuaalisesti olisi kuitenkin monimutkaista ja lähes mahdotonta. Sen sijaan syötämmekin nyt vain kaikki tilausta koskevat parametrit järjestelmään, ja tekoäly tekee työn puolestamme lähes silmänräpäyksessä", Mika Salmela selittää.

Ympäristölle hyviä sivuvaikutuksia

Dynamikin tekoälyratkaisu on ollut aktiivisesti käytössä keväästä 2021 lähtien. Aluksi henkilöstön ajateltiin vastustavan ratkaisun käyttöä siinä pelossa, että se hankaloittaisi ja hidastaisi heidän työtään – mutta asia olikin aivan päinvastoin!

Pauli Saarenpää

Ratkaisu helpotti työtä ja lisäsi työntekijöiden tietoisuutta heidän työnsä vaikutuksesta kokonaiskustannuksiin. Tämän johdosta he osallistuvat nyt aktiivisesti pakkaustoiminnan kehittämiseen ja ehdottavat lisää parannuksia.”

Pauli Saarenpää

Mika Salmelan mukaan pakkausprosessin optimointi on tuonut mukanaan myös kaksi odottamatonta lisähyötyä. Yritys käyttää nyt vähemmän kuormalavoja ja vähemmän pakkausmateriaalia. Aiemmin kolmen ikkunan pakkaamiseen käytetty materiaalimäärä riittää nyt kahdeksaan ikkunaan.

Sekä Pauli Saarenpää että Mika Salmela kehuvat Dynamikin asiantuntijoiden työtä ja joustavuutta. Tällaiseen hankkeeseen liittyi monia haasteita, kuten parametrimuutoksia ja Kaskipuun ERP-järjestelmän pohjalta syötettyjä vääriä tietoja, mitä hienosäädetään parhaillaan. Toisen haasteen muodostivat muut kuin parametreihin liittyvät tekijät, kuten laskelman käyttökelvottomuus, mikäli asiakkaan tilauksesta puuttui jostain syystä yksi ikkuna. "Näistä haasteista on selvitty nopeasti ja hyvät ratkaisut on otettu viipymättä käyttöön. Dynamik on osoittanut vahvuutensa reagoimalla hyvin nopeasti kaikkiin tarvittaviin muutoksiin.".

Yhä kasvavia, merkittäviä kustannussäästöjä

Mika Salmela arvelee, että järjestelmän hienosäätö kestää todennäköisesti loppuvuoden. Siitä huolimatta hyödyt ovat aivan ilmeisiä, ja niistä kaikkein merkittävin on kustannussäästöt. Pakkausprosessi on nyt paljon yksinkertaisempi ja tehokkaampi. Salmela arvioi tehokkuuden kasvaneen toistaiseksi vähintään 30–40 %. Pakkausten ja tavaratilojen optimointi sekä jatkossa myös kuljetusreittien optimointi kuuluvat osana suunniteltuun kehitysprosessiin. Tekoäly voi tarjota loputtomia mahdollisuuksia.

Kaskipuu odottaa yli 100 000 euron vuotuisia säästöjä, ja arvioidut säästöt kasvavat lähes miljoonaan euroon vuodessa, kun kaikki vaiheet on saatettu päätökseen. Ei siis mikään ihme, että Pauli Saarenpää ja Mika Salmela suosittelevat yhteistyötä Dynamikin kanssa myös muille yrityksille, joilla on samanlaisia tarpeita ja toimitusvolyymejä. "Heidän kanssaan on lisäksi helppo työskennellä ja he ovat erittäin mukavia ihmisiä."

Haaste

Asiakkaan oli optimoitava ja parannettava logistiikkaprosessiaan. Ensimmäinen vaihe keskittyi pakkausprosessiin, jossa ikkunat tulisi pakata tehokkaammin, jotta ne vievät vähemmän tavaratilaa.

Ratkaisu

Dynamik toimitti ratkaisun, jossa tilauksia koskevat parametrit syötetään tekoälyyn (AI) perustuvaan järjestelmään optimaalisen pakkaustavan laskemiseksi, niin että tavaratila saadaan hyödynnettyä maksimaalisesti.

Production line

Edut

Merkittävät kustannussäästöt:
Alkuvaiheessa 100 000 euroa, potentiaalinen säästö lähes miljoona euroa/vuosi.

Pakkausmateriaalin määrän vähentyminen

Tehokkuuden kasvu vähintään 30–40 %

Päästöjen väheneminen tehokkaamman kuljetuksen ansiosta